Korektury

Korektura je nezbytnou součástí každého vyhotoveného překladu a určuje tak výslednou kvalitu přeloženého dokumentu. Korekturou se rozumí úprava anebo oprava již přeloženého textu. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb. Tyto jsou u nás prováděny pouze špičkovými odborníky s dlouholetou praxí.

Samotná korektura textu vyžaduje především výbornou znalost jazyka, v jakém je text napsaný. Stylistická úprava textu obnáší standardizaci neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úpravu slovosledu, předložkových vazeb, eliminace významově nadbytečných slov a tvarů (pleonazmů) apod.

Co nabízíme?

  • kalkulace veškerých korektur zdarma
  • u každého vyhotoveného překladu garantujeme autorskou korekturu, která je zdarma
  • u každého vyhotoveného překladu garantujeme faktickou korekturu, která je rovněž zdarma
  • korektury rodilými mluvčími
  • zajištění korektur gramatických, stylistických, předtiskových
  • provedení korektur doporučujeme u dokumentů určených k publikaci, tisku nebo veřejné prezentaci
  • korektury Vámi předložených textů, a to ve všech námi nabízených jazycích

 

arrow top

Kontakt

Překladatelská agentura
Loggos

Telefon: +420 773 577 343
E-mail:  
loggos@loggos.eu
Skype:  
loggos.eu

sipkaPoptávkasipka

citace