Podporujeme

Překladatelská agentura Loggos si uvědomuje svou společenskou odpovědnost, a proto je jednou z našich dlouhodobých priorit firemní dárcovství.

 

                       

SOS dětské vesničky

Cílem Sdružení SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, příležitost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti připravujeme společně s pěstouny cíleně na samostatný život.


                                                                                               

Dárcovství krve

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku. Proto jsme se my v překladatelské agentuře Loggos rozhodli stát se pravidelnými dárci. Společně už jsme darovali přes 25 litrů krve.


                                                                           

Karate Tygr Shotokan

Karate Tygr Shotokan je občanským sdružením, jehož předmětem činnosti je organizování, rozvoj a propagace různých sportovních aktivit, zejména karate (styl SHOTOKAN) a příbuzných sportovních disciplín


                                                         

Občanské sdružení Potůček

Cílem občanského sdružení Potůček je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí na území České republiky.

 

arrow top

Kontakt

Překladatelská agentura
Loggos

Telefon: +420 773 577 343
E-mail:  
loggos@loggos.eu
Skype:  
loggos.eu

sipkaPoptávkasipka

citace