Tlumočení

Pro Vaši společnost rádi zajistíme různé druhy tlumočení včetně tlumočení soudního. Poradíme Vám, které z níže uvedených typu tlumočení bude pro Vaši společnost nejvhodnější a rovněž pro Vás zajistíme Vás tlumočnickou techniku.

Při zajištění tlumočení se zaměřujeme nejen na vysokou jazykovou vybavenost a odbornou kvalifikaci tlumočníka, ale také na jeho znalost reálií a kulturního prostředí tak, abychom svému klientovi poskytli co možná nejkomplexnější tlumočnický servis.


Soudní tlumočení

Soudní tlumočení anebo též úřední tlumočení pro Vás zajistíme v případě svatebních obřadů, zapisů na matrice, při soudních sporech anebo v případě, že je vyžadováno příslušnými úřady.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení se vyznačuje tím, že tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tak tlumočníkovi čas k převodu.
Konsekutivní tlumočení je druh tlumočení, který se používá zejména při obchodních jednáních, školeních, prezentacích, přednáškách a podobných akcích zpravidla bez tlumočnické techniky a za menšího počtu účastníků.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení je tlumočení, které probíhá současně s výkladem řečníka čí přednášejícího. Tento druh tlumočení je vhodný pro konference, přednášky, prezentace a podobné akce, zpravidla s větším počtem účastníků. Toto tlumočení se provádí obvykle s použitím konferenční (tlumočnické) techniky, zejména kabin pro tlumočníky a sluchátek pro všechny účastníky.

Dále Vám nabízíme rovněž např. tlumočení doprovodné, telefonické, tzv. šušotáž, tlumočení pro firemní prezentaci, obchodní jednání, při zavádění výroby anebo tlumočení s výjezdem do zahraničí.

Co tlumočíme?

Zajistíme pro Vás a Vaši společnost tlumočení pro všechny možné situace a odvětví. Tlumočíme na svatbách, při soudních přelíčeních, při zavádění zařízení či linek do výroby, na konferencích, obchodních jednáních, firemních prezentacích atd.

Kdo tlumočí?

K dispozici máme širokou základnu tlumočníků různých světových jazyků, kteří přistupují ke každému tlumočení nadmíru pečlivě a profesionálně. Toto nám umožňuje poskytnout Vám kvalitní tlumočnický servis ve všech myslitelných jazykových kombinacích.

Jak vše probíhá?

  • kalkulace k veškerému tlumočení je zcela zdarma
  • tlumočení účtujeme po 4 hodinových blocích
  • v rámci kvalitního tlumočení Vás požádáme o dodání podkladů pro tlumočníka
  • zajistíme pro Vás tlumočení v expresních termínech
  • zajistíme pro Vás tlumočnickou techniku
  • tlumočíme v různých jazykových kombinacích
  • tlumočíme i o víkendech

 

 

arrow top

Kontakt

Překladatelská agentura
Loggos

Telefon: +420 773 577 343
E-mail:  
loggos@loggos.eu
Skype:  
loggos.eu

sipkaPoptávkasipka

citace