Vyhráli jsme VŘ pro Národní muzeum!

21.6.2018

Vyhráli jsme VŘ na překlady do angličtiny pro Národní muzeum. Jedná se o překlad textů k výstavě Import/Export - Hudba 70. a 80. let v Českém muzeu hudby.

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.

Kontakt

Překladatelská agentura
Loggos

Telefon: +420 773 577 343
E-mail:  
loggos@loggos.eu
Skype:  
loggos.eu

sipkaPoptávkasipka

citace