Překlady

Poskytujeme profesionální překladatelský servis s expresními termíny dodání. Zaměřujeme se jak na obyčejné překlady, tak i na překlady ověřené čili soudní.

Vysoce kvalitní překlad nevnímáme jako překlad doslovný. Překlad jakéhokoliv dokumentu pro nás znamená komplexní jazykový proces, ve kterém je nutné vzít v úvahu veškeré požadavky klienta, a to od primárního předání, až po jeho konečné odevzdání. Precizní servis, který nabízíme je výsledkem spolupráce s rodilými mluvčími a s vysokoškolsky vzdělanými překladateli s dlouhodobou praxí. Každý přeložený text navíc prochází faktickou korekturou a je ZDARMA.


Soudní překlady

Specializujeme se zejména na ověřené čili soudní překlady. Zajistíme pro Vás soudní překlady ve všech jazykových verzích a navíc v expresních termínech. Pokud potřebujete přeložit např. rodný list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o sňatku nebo výpis z rejtříku trestů, jsme Vám k dispozici.

Zajistíme pro Vás vyřízení Apostily a Superlegalizace!

Co překládáme?

Překládáme všechny běžné typy dokumentů, dále pak technické manuály, bezpečnostní listy, projektové dokumentace, smlouvy a jinou právní dokumentaci, propagační materiály, obchodní korespondenci, výroční zprávy, webové stránky a řadu dalších.

Jaké obory?

Neexistuje snad obor, ve kterém bychom ještě nepřekládali, takže nás jen tak něco nepřekvapí. Náš tým je dostatečně početný a kvalifikovaný na to, aby vyvhověl veškerým požadavkům našich zákazníků.
Mezi nejčastější obory, ve kterých překládáme patří: strojírenství, bezpečnostní technologie, automobilový průmysl, elektrotechnika, ekonomie, finance a bankovnictví, obchod, logistika, právo, marketing aj.

A jaké jazyky?

K dispozici máme širokou základnu překladatelů různých světových jazyků, kteří jsou mnohdy bilingvní anebo ovládají více světových jazyků. Toto nám umožňuje poskytnout Vám kvalitní jazykový servis ve všech myslitelných jazykových kombinacích jako jsou např. angličtina/čínština, němčina/francouzština, katalánština/angličtina, angličtina/italština atd.

Jak vše probíhá?

 • podklady pro překlad od Vás přijímáme elektronicky, poštou nebo osobně
 • kalkulace veškerých překladů je zcela zdarma
 • ceny za překlady uvádíme za 1 normostranu (NS - 1800 znaků včetně mezer)
 • minimálním účtovacím množstvím u jednotlivých zakázek je 1 NS
 • výsledný počet normostran se zaokrouhluje na jedno desetinné místo
 • u soudních překladů se výsledný počet stran zaokrouhluje na celé strany
 • norma na 1 pracovní den je 7 NS
 • při výpočtu normostrany vycházíme z cílového textu
 • u překladů textů ve formátu Excel a PowerPoint se normostrana počítá jako 250 slov
 • překlady Vám předáme elektronicky, na datovém nosiči anebo v tištěné podobě
 • Vaše zakázky archivujeme

 

arrow top

Kontakt

Překladatelská agentura
Loggos

Telefon: +420 773 577 343
E-mail:  
loggos@loggos.eu
Skype:  
loggos.eu

sipkaPoptávkasipka

citace